Projecten

Small, smart villages in een natuurrijke omgeving samen met de boer

Duurzame wooncircels,bos en voedsel Meierijstad

Voorbeeldproject in Meierijstad van een voormalige agrarisch locatie. Deze zijn in 2008 verduurzaamd. Volgens vergunning mag er een productie van 4000 kilogram stikstof geproduceerd worden.

a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then