Verduurzamen project Meierijstad

Huidige situatie
Een voorbeeldproject in Meierijstad van een voormalige agrarisch locatie. Volgens vergunning mag er een productie van 4000 kilogram stikstof geproduceerd worden.

Planbeschrijving landschappelijke ondernemen
Op de bestaande agrarische locatie vindt een transitie plaats naar een nieuwe vorm van boeren. Hierdoor wordt op deze locatie input gegeven aan het beheer van natuur. Het behalen van de reductie doeleinden (Stikstof, CO2 enz), het natuurlijk wonen en boeren.

Meierijstad wooncirkels
Naast de A50 komt er een bosrijk pad dat toegang geeft tot de woon cirkels. Met dit plan zal er een omgeving worden gecreëerd dat meer evenwicht brengt tussen natuur en wonen. Het project heeft een hoge circulaire en natuur-inclusieve ambitie. Er zijn tien woon-cirkels met tiny houses, waarvan elke cirkel bestaat uit zeven tot acht woningen. Deze zijn off-grid door bijvoorbeeld een helofyten-installatie en een duurzamen energievoorziening. 

Er is een groene bosrijke en natuurlijke woonomgeving van in totaal 23 hectare. De tien woon-cirkels liggen samen op 3,5 hectare oppervlakte en zijn omringd door een bloemenrijk grasland.

Verder bestaat het perceel uit tien hectare bos of ruigte, (circulaire productiebos), vier hectare voedselbos, en als laatste 2,5 hectare waterberging.  

Het plan zorgt er mede voor dat tijdelijk (10 tot 25 jaar) het woningtekort wordt opgevangen. Het groene ontwikkelplan geeft waardebehoud voor de boer, natuur en geeft ruimte voor wonen.

Stikstof reductie wordt maatschappelijk ingezet om de reductie doeleinde te behalen. Small, smart villages en erf delen in een natuurrijke omgeving samen met de boer is ons keurmerk.

a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then