Over ons

Waarde behoud voor boer en natuur geeft ruimte aan wonen

Stikstofbank is een matching platform om de boer die stopt of bronmaatregelen moet toepassen te ondersteunen. Boeren hebben een belangrijke maatschappelijke functie en een rijke historie aan kennis en ervaring. Dit moet behouden en voortgezet worden. De stikstofbank-formule is een toekomstgerichte denkwijze op het huidige beleid van de overheid (korte termijn visie). Onze formule kost de overheid en burger geen geld en zorgt ervoor dat er een werkelijke landelijke stikstofreductie wordt behaald. Investeren in nieuwe natuurlijke duurzame landschappen wordt hierbij levensvatbaar.

Betere toekomst voor de boer
Met dit initiatief creëren we een stabielere basisinkomen en een betere toekomst voor de boer, (lange termijn visie). Door vergrijzing in de agrarische sector bieden wij een alternatief waarbij opvolging van het boerenbedrijf voortgang kan krijgen.

Landschappelijke ondernemen
Landschappelijk ondernemen is een transitie naar een nieuwe vorm van boeren. 
Hierdoor wordt input gegeven aan het beheer van natuur,  het behalen van de reductie doeleinden (Stikstof, CO2 enz), het natuurlijk wonen en boeren. Het natuurlijk wonen heeft een hoge ontwikkel ambitie waarde, door natuur-inclusief, circulair, biobased, nul op de meter en off-grid te ontwikkelen. Small, smart villages en erf delen in een natuurrijke omgeving samen met de boer is ons keurmerk.  Het plan zorgt er mede voor dat het woningtekort tijdelijk (10 tot 25 jaar) wordt opgevangen. In deze periode kunnen wij erover nadenken wat wonen voor ons in de toekomst betekent en hoe wij dit op lange termijn efficiënt kunnen inrichten. 

Stikstofreductie door maatschappelijke inzet
Waardebehoud voor boer en natuur geeft ruimte aan wonen. De boer is hierbij een spil en een belangrijke maatschappelijke schakel in het geheel. Natuurlijk wonen bij de boer.

Wat doet het matching platform? 

Boeren, bouwers, adviesbureaus en de overheid kunnen zichzelf aanmelden of informatie aanvragen. Op basis van deze informatie wordt gekeken naar de best mogelijke manier om de boer te ontzorgen door middel van een project. Als er een match tot stand komt wordt er contact gezocht met alle partijen om dit in gang te zetten. Hierbij wordt gekeken naar hoe er in het project landschappelijk kan worden ondernomen. Dit is een transitie naar een nieuwe vorm van boeren. Het land van de boer wordt hierdoor voor andere doeleinden gebruikt dan voorheen. Te denken aan small, smart villages. Smart omdat door middel van apps de tiny houses gemonitord kunnen worden. Ze zijn prefab en duurzaam geproduceerd, kunnen hun eigen energie opwekken en delen, hebben een circulaire levenscyclus en leveren een bijdrage aan de biodiversiteit van de omgeving. Voedselbossen zijn hier een belangrijk onderdeel van. Hierin wordt voedsel op een natuurlijke wijze geteeld. Ook kan er plek zijn voor een bos gedeeltelijk bestaand uit productiebos of een bloemrijk grasland. 

Wat is nu een maatschappelijk project?


Het stikstofbeleid staat momenteel onder druk. Aan de ene kant omdat er economisch moet worden ontwikkelt en aan de andere kant door het moeten reduceren van de uitstoot. Door een tijdelijk project te organiseren geef je ruimte voor een periode waarin wij kunnen nadenken wat wonen voor ons in de toekomst betekent en hoe wij dit op lange termijn efficiënt kunnen inrichten.

a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then